Regulamin Świadczenia Usług Przygotowania i Dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego

„Hi Good Food Zdrowy Catering”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Annę Nowińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Hi Good Food Zdrowy Catering” przy ul. Jana Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 547-21-03-520, REGON 363655790, zwanym dalej „Hi Good Food Zdrowy Catering - Anna Nowińska”.

 

§2 Definicje

 1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez „Hi Good Food Zdrowy Catering” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać ich prawni opiekunowie.

 

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny „Hi Good Food Zdrowy Catering”.
  Jest to 5-posiłkowy zestaw. „Hi Good Food Zdrowy Catering” posiada w swojej ofercie 6 wariantów zestawów:
  • Dieta Standard z podziałem na kaloryczność (1500 kcal, 1800 kcal, 2100 kcal)
  • Dieta Wegetariańska + Ryby z podziałem na kaloryczność (1500 kcal, 1800 kcal, 2100 kcal)
  • Dieta Bezglutenowa z podziałem na kaloryczność (1500 kcal, 1800 kcal, 2100 kcal)
  • Dieta Bezglutenowa & Bezmleczna z podziałem na kaloryczność (1500 kcal, 1800 kcal, 2100 kcal)
  • Dieta dla Sportowców „Samuraj” z podziałem na kaloryczność (2500 kcal, 3000 kcal)
  • Jednodniowa Dieta Sokowa, (1000 kcal) 5 lub 6 butelek o pojemności 500 ml.
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, na którym znajduje się naklejka, z informacją dotyczącą spożycia posiłków, jak i kolejnością spożywania. Każdy zamówiony zestaw zapakowany jest w torbę papierową, do której dołączona jest etykieta z datą produkcji posiłków jak i zawiera informacje: imię, nazwisko, adres klienta, wybraną dietę, kaloryczność oraz sposób odgrzewania. W przypadku Jednodniowej Diety Sokowej, Klient otrzyma 5 lub 6 butelek o pojemności około 500 ml. szczelnie zamkniętych z informacją zawierającą kolejność spożycia i datę produkcji.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, określone są w cenniku „Hi Good Food Zdrowy Catering” w zakładce „cennik” dostępnym na stronie internetowej www.higoodfood.com

 

§4 Zamawianie „Hi Good Food Zdrowy Catering”

 1. Zamówienie diety „Hi Good Food Zdrowy Catering” następuje przez Internet, stronę www.higoodfood.com lub telefonicznie pod numerem +48 512 107 454 na 2 dni robocze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia do godziny 14:00 (wyłączając weekend). Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.higoodfood.com, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać od godziny 09:00 - 16:00, w dniach od poniedziałku do piątku.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane również od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować „Hi Good Food Catering Dietetyczny” o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przejęcia odpowiedzialności „Hi Good food Catering Dietetyczny” za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub niepożądaną reakcję organizmu konsumenta.
 6. Płatności odbywają się poprzez system online lub na podstawie wystawionej przez „Hi Good Food Zdrowy Catering” faktury, płatność można również zrealizować gotówką.
 7. Płatność za catering „Hi Good Food Zdrowy Catering” musi zostać zrealizowana przed realizacją pierwszej dostawy. Wpłynięcie płatności na konto o numerze: 89 1140 2004 0000 3602 7604 4462 jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez klienta. Z chwilą otrzymania płatności dochodzi do zawarcia między „Hi Good Food Zdrowy Catering” a Klientem umowy o dostarczenie cateringu dietetycznego.
 8. „Hi Good Food Zdrowy Catering” zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.
 9. Klient może wybrać okres dostarczania dostawy: minimum 3 dni, maksimum 3 miesiące (60 dni). Każdy z wybranych wariantów przez Klienta musi zostać opłacony z góry.
 10. Każdy Klient JEDNORAZOWO może skorzystać z jednodniowego dnia testowego, który tańszy jest o 20 zł od ceny regularnej za 1 dzień wybranej diety.
 11. „Hi Good Food Zdrowy Catering” w swojej ofercie posiada dwie stałe oferty promocyjne. Pierwszą z nich jest „Zostań z nami na dłużej i czerp smaczne korzyści” - Klienci, którzy składają zamówienie na okres 3 miesięcy, (60 dni) dostają 10 % zniżki na sumę zamówionego pakietu. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Drugą promocją jest promocja „Razem Taniej” - W przypadku zamówienia dwóch diet pod ten sam adres, na tą samą godzinę dostawy jak i taki sam czas trwania pakietu Klienci otrzymują 10 zł taniej za dzień. Minimalny okres zamówienia to 3 dni. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§5 Dostawa

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym, pomiędzy 06:00 - 10:00.
 2. Obszar darmowej dostawy obowiązuje na terenie 10 km od siedzimy Hi Good Food, poza ustalonym obszarem cena dowozu ustalana jest indywidualnie z Klientem.
 3. Zmiany dotyczące zmiany adresu, godziny dostawy Klient może dokonać telefonicznie bądź mailowo w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 14:00.
 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z braku podania powodu w dniu poprzedzającym dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

§6 Zmiana i Anulowanie Zamówienia

 1. Odwołanie zamówienia diet Klient realizuje sam poprzez informację mailową lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia do godziny 14:00.
 2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić mailowo lub telefonicznie do godziny 14:00 na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówionych zestawów wybranej diety „Hi Good Food Zdrowy Catering” w trakcie ich trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczany w kwotach regularnych obowiązujących w ofercie. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

 

§7 Polityka Prywatności

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 
 2. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówienia. 
 3. Administratorem danych jest Anna Nowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Hi Good Food Zdrowy Catering” przy ul. Jana Sobieskiego 50 w Bielsku-Białej 43-300, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 547-21-03-520, REGON 363655790, zwanym dalej „Hi Good Food Zdrowy Catering - Anna Nowińska”. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych – nie dłużej niż 5 lat. Dane są przechowywane w celach archiwalnych. 
 5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.